Ogród Mieszczański / Bürgergarten 1830 – 1970 – 2020

 

Tak to się zaczęło

34-hektarowy obszar leśny między Kanalwiesen a Röddeliner Straße był już popularny jako miejsce spotkań wśród nowo założonego Klubu Strzeleckiego w Templin w 1810 roku. Radni miasta zatwierdzili budowę strzelnicy na rzecz Klubu Strzeleckiego na terenie dzisiejszego Ogrodu Mieszczańskiego. 27 kwietnia 1830 roku wmurowano kamień węgielny pod Dom Strzelecki. Cech strzelców ukształtował okoliczny las sosnowy jako ogród mieszczański. Do dziś świadczą o tym rozpoznawalne ronda i podwójny rząd starych lip na zachód od sceny plenerowej.

 

„Dom strzelecki”

3 kwietnia 1830 roku wyznaczono plac pod budowę Domu Strzeleckiego dla cechu strzelców. Już rok później, 1 kwietnia 1831 roku, możliwe było oddanie mieszkańcom Templina Domu Strzeleckiego  do użytku, w którym mieściła się również duża sala na uroczystości.

 

 

Dom strzelecki 1835

W budynku znajdowało się również mieszkanie, a w piwnicy kręgielnia. Przylegająca otwarta strzelnica była ograniczona ścianą strzelniczą. Dla upiększenia terenu zasadzono aleje lipowe. Aby chronić lipy przed wołami, w 1832 roku teren Domu Strzeleckiego, zamiast ogrodzenia, otoczony został ośmioma wzgórzami.

 

Z okazji 80-tej rocznicy powstania „Stowarzyszenia Śpiewaków” w dniu 13 lipca 1912 roku na koszt miasta wybudowano salę muzyczną dla 150 śpiewaków jako dobudowę do Domu Strzeleckiego.

 

Po zakończeniu wojny, Dom Strzelecki służył jako przedszkole. Później nadano mu nazwę „Frohe Zukunft” (Szczęśliwa Przyszłość).

 

 

Templiński Dom Strzelecki około 1912 roku

 

„Hypar-Schale“ – tam, gdzie kiedyś stał Dom Strzelecki

 

22 marca 1953 r. podjęto decyzję o budowie sceny plenerowej, domu kultury i stworzeniu placów zabaw w ramach programu NAW. Budowa sceny plenerowej rozpoczęła się 6 lutego 1962 roku i została zakończona w rocznicę powstania Niemieckiej Republiki Demokratycznej w dniu 7 października tego samego roku.

 

 

Dom Strzelecki i Hypar-Schale 1967

 

W 1967 roku przy Domu Strzeleckim rozpoczęły się prace przygotowawcze do nowej restauracji „Hypar-Schale“. Sam Dom Strzelecki został zburzony w 1968 roku ze względu na koszty. 13 lutego 1970 roku Wolna Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych (FDGB) położyła kamień węgielny pod kompleks restauracyjny i budowę w tym samym miejscu  centrum kultury i rekreacji.

 

Jednocześnie przebudowano zarośnięty Ogród Mieszczański. W tym celu ówczesny burmistrz Kurt Karsten pozyskał do realizacji projektu pana Stracke, który był odpowiedzialny za park “Bad Muskau”, aby ten wykonał całą dokumentację przebudowy. Za realizację projektu odpowiedzialny był obywatel Templina F.-W. Giesel. W ramach przebudowy Ogrodu Mieszczańskiego od 1970 roku, w parku krajobrazowym wybudowano m. in. fontannę. W 1975 roku umieszczono w niej 150 złotych rybek, dlatego fontanna lepiej znana jest obywatelom jako “fontanna złotej rybki”.

 

W 1972 roku w Ogrodzie Mieszczańskim otwarto karczmę “Hypar-Schale”. Rok później dobudowano również restaurację i bar taneczny. Od 1977 roku Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych wykorzystywała Hypar-Schale jako restaurację dla nowo wybudowanego ośrodka wczasowego “Salvador Allende”.

 

1978 Hypar-Schale z kompleksem karczmy i fontanną

 

Hypar-Schale została zaprojektowana przez architekta Ulricha Müthera i wybudowana przez firmę VEB(K)Bau według projektu Templińczyka Horsta Malleka. Charakterystyczny jest podwójnie sklepiony i samonośny strop z betonu sprężonego, który składa się z hiperbolicznej powłoki paraboloidalnej i rozciąga się na powierzchni kwadratu 20,5 × 20,5 metra. Pierwotnie kompletny front okna mierzy w swoim najwyższym miejscu 8,38 metra.

 

W 1973 roku obok Centrum Kultury i Rekreacji oddano do użytku nową fontannę z ceramiczną płaskorzeźbą autorstwa artysty dyplomowanego ceramika Fröde.

 

Od maja 1996 roku kompleks budynków stał opustoszały i popadał w coraz większą ruinę, aż udało się przeprowadzić pierwsze prace remontowe i zabezpieczające do końca 2015 roku. W 2004 roku budynek został uznany za narodowy zabytek architektury.

 

Z sypialni na taras fitness

 

Po wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę ośrodka wczasowego Niemieckej Konfederacji Związków Zawodowych “Salvador Allende” w dniu 5 kwietnia 1974 roku, budowa trwała zaledwie trzy lata, zanim hotel rozpoczął swą działalność w dniu 16 maja 1977.

 

Od 1975 roku dobudowano 10 domków wczasowych ze 160 miejscami noclegowymi. Po zjednoczeniu Niemiec, firma WOBA UM Templin odbudowała domki, które przeszły potem na jej własność.

 

W 1991 roku władze miasta podjęły decyzję o przejęciu od zarządcy ośrodka wczasowego Niemieckej Konfederacji Związków Zawodowych nad jeziorem Lübbes i w Ogrodzie Mieszczańskim. Mimo dużego popytu turystycznego i podejmowania działań przez różnych inwestorów, nie udało się zrealizować pomysłów na późniejsze wykorzystanie go jako ośrodka szkoleniowego, hotelu miejskiego, wielopokoleniowego osiedla, kasyna, schroniska młodzieżowego czy ośrodka terapii dla osób uzależnionych. Przez kilka miesięcy w karczmie działała restauracja „Bandito”. Hypar-Schale została tymczasowo wynajęta na kilka lat jako dyskoteka i zyskała dużą popularność wśród mieszkańców.

 

W koncepcji miasta uzdrowiskowego z 2012 roku przewidziano zagospodarowanie frontowej części Ogrodu Mieszczańskiego od mostu śluzy do drogi przy Ogrodzie Mieszczańskim z zabytkowym obiektem Hypar-Schale w jego centrum jako parku. Po burzliwych dyskusjach radni miejscy uzgodnili rozbiórkę pustego ośrodka wczasowego. Podjęta z inicjatywy obywatelskiej próba zapobieżenia rozbiórce w referendum obywatelskiego nie powiodła się. W ramach prac rozbiórkowych ośrodka od 2014 roku należało zdemontować ponad 7000 metrów sześciennych budowli. Grunt został oczyszczony i przekształcony w trawnik parkowy. Dawna kotłownia ośrodka wczasowego służy od lata 2019 roku jako miejsce spania i gniazdowania nietoperzy, które przeniesiono w nowe miejsce wraz z rozpoczęciem prac budowlanych nad Hyper-Schale.

 

Były ośrodek wczasowy

 

Tarasy wypoczynkowe

 

Powrót do “starego blasku”

 

W 2017 roku w Ogrodzie Mieszczańskim rozpoczęły się prace przygotowawcze nad przekształceniem go w park rodzinny i rozrywki. Przy pomocy wspólnego projektu dofinansowania ze środków unijnych, wieloletnie partnerskie miasta Templin i Połczyn Zdrój, zamierzały przebudować swoje parki miejskie, stymulując tym samym rozwój turystyki.

 

Po przeprowadzeniu konkursu na najlepszą koncepcję krajobrazową, wyróżniony został pomysł Franka Bucka. Zanim rozpoczęto przebudowę wraz z pierwszą ceremonią wmurowania kamienia węgielnego w dniu 10 lipca 2019 roku, dokonano już dawno potrzebnych prac pielęgnacyjnych na drzewach i żywopłotach w celu odtworzenia historycznych osi widokowych na Stare Miasto i Park oraz usunięto szkody spowodowane burzami. Główne prace budowlane zostały zakończone w terminie z okazji rocznicy 750-lecia pierwszej wzmianki o Templinie w 2020 roku. W dniu 29 maja goście i mieszkańcy miasta mogli sami przekonać się o dokonanych zmianach: Szczególnymi atrakcjami są tarasy zabaw i fitness na tle Starego Miasta, fontanna oraz plac zabaw dla dzieci zaprojektowany jako “Leśna Brama”. Dzięki dwóm platformom widokowym skierowanym na kanał templiński i punkt wejścia kajaków, Ogród Mieszczański  otwarł się również w kierunku wody. Wzdłuż głównego szlaku umieszczono tablice przedstawiające “ścieżkę ewolucji “, która informuje o ważnych etapach rozwoju życia na Ziemi w ciągu 4100 milionów lat. Tablice zostały zasponsorowane przez Stowarzyszenie Kościół Latającego Potwora Spaghetti w Niemczech. Poszczególne miejsca w parku połączone są ze sobą dzięki nowo utworzonemu wejściu do parku na północy, będącego częścią nowego szlaku turystycznego, obecnie oświetlony na długości 1,5 km.

 

Staw przy północnym wejściu do parku został wyremontowany, zabezpieczony donicami (kiedyś balustradami) i wzbogacony o fontannę i nowe meble wypoczynkowe, w tym hamaki i schronienie. Inaczej niż w przeszłości, nie planuje się zarybiania stawu złotymi rybkami, ponieważ obszar napływu będzie wykorzystywany do przyszłych działań związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą lokalnej flory i fauny, prowadzonych przez administrację parku krajobrazowego.

 

Centralna fontanna o maksymalnej wysokości ok. sześciu metrów i osiem ustawionych wokół niej biczów wodnych działa codziennie od godz. 7:00 do 22:00 lub w weekendy do godz. 23:00, zaś wieczorami oświetlana jest trzema diodami LED. Główne prace budowlane zostały ukończone do 2020 roku, kiedy Templin obchodził 750-letni jubileusz pierwszej wzmianek o mieście.

 

Nieco dłużej trwała renowacja Hypar-Schale. Została ona poddana kompleksowej renowacji powłoki zewnętrznej, a elewacja otrzymała osłonę przeciwsłoneczną i bezpieczne szyby zespolone oraz oddymienie z napędem silnikowym. Dzięki nieprzesłoniętej szklanej fasadzie ponownie widoczny staje się pozornie unoszący się dach z betonowej skorupy o grubości zaledwie ośmiu centymetrów, spoczywającej tylko na dwóch punktach.

 

Hypar-Schale – niegdyś w ruinach, teraz ponownie w reaktywacji

 

Rosnąca liczba dzieci wymaga zapewnienia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi. Władze miasta Templina zdecydowały się na budowę dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ogrodzie Mieszczańskim w miejscu dawnego kompleksu restauracyjnego. Oprócz przedszkola, swoje pomieszczenia administracyjne otrzyma tam także zarząd parku krajobrazowego Uckermärkische Seen i zgodnie ze starą ponownie będzie tam lokal gastronomiczny. Zarząd parku krajobrazowego planuje realizację różnorodnych ofert edukacyjnych w regionie, a także bezpośrednio w Ogrodzie Mieszczańskim. Staw, trzy dolne tarasy na brzeg kanału i scena plenerowa oferują dużo miejsca dla “zielonej klasy”.

 

Ponowne otwarcie Hypar-Schale w nowej funkcji planowane jest od 2023 roku.

 

Niezapomniane miejsca w Ogrodzie Mieszczańskim

 

Od 15 listopada 1831 roku do 1 kwietnia 1869 roku burmistrzem miasta był August Papenbrock. Dedykacja “Placu Papenbrocka” w parku jest wyrazem uznania dla jego zaangażowania w rozwój miasta.

 

W dniu 18.09.1889 roku miasto wzniosło popiersie cesarza Wilhelma I na kamiennym filarze pośrodku Ogrodu Mieszczańskiego. 10 lat później dodano “Pomnik Bismarcka” i posadzono “Dąb Bismarcka”, a w 1890 roku odsłonięto “Kamień Moltke” wraz z zasadzoną lipą.

 

90-ta rocznica śmierci rektora szkoły miejskiej w Templinie, Adolfa Wilhelma Parisiusa, została upamiętniona 17 czerwca 1932 roku w ramach oficjalnej uroczystości. Z tej okazji wkrótce odsłonięto pamiątkowy kamień w Ogrodzie Mieszczańskim i poświęcono “Plac Paryża”. Parisius był założycielem “Stowarzyszenia Śpiewaków 1832”, którego setną rocznicę założenia obchodzono w 1932 roku. Dochody z występów Stowarzyszenia Śpiewaków były często przekazywane ubogim.

 

Od jubileuszu w 2020 roku, oba kamienie pamiątkowe oraz głaz “200 lat Ogrodu Mieszczańskiego” nad stawem “zaświeciły” nowym blaskiem. 2 października tego samego roku na południowym stoku odsłonięty został kolejny kamień pamiątkowy z okazji jubileuszu 750-cia pojawienia się pierwszych wzmianek o Templinie.

 

“Pomnik Karola Marksa” stoi na skraju Ogrodu Mieszczańskiego od 1961 roku.

 

 

Dawny pomnik Lenina

Plac zabaw dla dzieci „Brama Leśna”

 

W dniu 22 kwietnia 1970 roku w Ogrodzie Mieszczańskim, z okazji setnej rocznicy urodzin Lenina został odkryty pomnik ku jego czci. Rozpadający się beton został rozebrany w marcu 2014 roku. Plac zabaw “Leśna Brama” znajduje się w miejscu dawnego pomnika od 2000 roku.

 

Wieloletnia kanclerz Republiki Federalnej Niemiec – dr Angela Merkel – wzięła udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowy ośrodek opieki dziennej dla dzieci w dniu 10.09.2021 roku i z okazji 750-lecia zasadziła lipę.

 

 

X

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen